מציירות תודה 
עם רות ונטורה

מציירות תודה  - רות ונטורה