ראויה - רות ונטורה

יזמות מעון בע"מ  

    

 בקשה לקבלת מילגת ראויה – 

   הבקשה מוגשת לועדה ותקבל אישור לפי החלטתם. 
המילגה ע"ש שרה ויעקב פיבלמן ז"ל 

Scroll to Top