מתענינת,נרשמת  
לפניך נוהל וטופס הרשמה ,
אנא קראי את הנוהל לפני ההרשמה.

  נרשמתמתענינת

  יום א' ערב אונלייןיום ב' בוקר אונלייןיום ב' ערב אונליין

  קראתי את נוהל ההרשמה

  לקבלת פרטים נוספים : 0528903690  rutventura@gmail.com

  להרשמה- יש למלא טופס לנרשמת
  ולהעביר תשלום דמי הרשמה- לשמירת מקום

  תשלום דמי הרשמה – לא יוחזר

  ביטול השתתפות לאחר המפגש הראשון -לא יחויב בתשלום

  ביטול השתתפות  עד המפגש הרביעי
  יחויב בתשלום לפי המחיר המלא של הקורס ,
  ביחס לכמות השיעורים שהשתתפו -מתוך מפגשים בקורס

  ביטול השתתפות מהמפגש הרביעי ובמשך השנה
  מאילוצים שונים-

  לא ניתן לקבל החזר כספי/ הפסקת תשלום

  ניתן לקבל זיכוי שיעורים
  ולהשתמש בהם להשלמה במהלך השנה ,
  לפי התוכנית המתקיימת של קורסי ציור פנימי.

  ניתן להשתמש בזיכוי רק בקורסים ולא במפגשים אחרים 
  תודה על ההבנה

  פתיחת קורס מותנת במספר הנרשמות
  במקרה של ביטול קורס יוחזר תשלום

  תודה על ההבנה

   נרשמתמתענינת

   יום א' ערב אונלייןיום ב' בוקר אונלייןיום ב' ערב אונליין

   קראתי את נוהל ההרשמה

   לקבלת פרטים נוספים : 0528903690  rutventura@gmail.com

   להרשמה- יש למלא טופס לנרשמת
   ולהעביר תשלום דמי הרשמה- לשמירת מקום

   תשלום דמי הרשמה – לא יוחזר

   ביטול השתתפות לאחר המפגש הראשון -לא יחויב בתשלום

   ביטול השתתפות  עד המפגש הרביעי
   יחויב בתשלום לפי המחיר המלא של הקורס ,
   ביחס לכמות השיעורים שהשתתפו -מתוך מפגשים בקורס

   ביטול השתתפות מהמפגש הרביעי ובמשך השנה
   מאילוצים שונים-

   לא ניתן לקבל החזר כספי/ הפסקת תשלום

   ניתן לקבל זיכוי שיעורים
   ולהשתמש בהם להשלמה במהלך השנה ,
   לפי התוכנית המתקיימת של קורסי ציור פנימי.

   ניתן להשתמש בזיכוי רק בקורסים ולא במפגשים אחרים 
   תודה על ההבנה

   פתיחת קורס מותנת במספר הנרשמות
   במקרה של ביטול קורס יוחזר תשלום

   תודה על ההבנה